Volejte / Call: +420 731 473 877 Košík (0,00 Kč)

3D Tisková struna Felixrobotics PVA 1,75mm, 250 g, vodou rozpustný materiál ( FELIXrobotics ) / water soluble material

3D Tisková struna Felixrobotics PVA 1,75mm, 250 g, vodou rozpustný materiál ( FELIXrobotics ) / water soluble material

Hlava: 250 g

Popis:

PVA 1,75mm, 0,25kg, vodou rozpustný materiál s vynikajícími tiskovými vlastnostmi


Dlouho očekávaný vodou rozpustný materiál, díky kterému můžete konečně využít obrovského potenciálu Vaší dvou-hlavové 3D tiskárny. Tato nová vodou rozpustná PVA tisková struna umožňuje tisk velmi složitých 3D modelů! Dlouhou dobu vyvíjená tisková struna PVA má konečně výborné tiskové vlastnosti, takže je tato tisková struna již připravena pro ostrý provoz. Existuje mnoho PVA tiskových strun, ale až doposud nefungovala žádná tak dobře, jako tato.

Tady jsou důvody, proč byste měli koupit právě tuto PVA tiskovou strunu FELIXrobotics: 
• Velmi dobrá přilnavost k PLA , což umožňuje spolehlivý tisk. Toto je největší problém pro většinu ostatních PVA strun od jiných výrobců. 
• Lepší odolnost vůči okolní vzdušné vlhkosti. Nyní už můžete nechat tiskovou strunu ve Vaší tiskárně delší dobu a i potom budete moci s touto strunou spolehlivě tisknout. Navíc v případě dlouhodobého uskladnění je součástí balení také uzavíratelný hliníkový sáček, ve kterém je tisková struna vždy chráněna před vzdušnou vlhkostí.
• Díky vysoké viskozitě materiálu je tisk velmi přesný. 
• Do materiálu nejsou přidávané žádné další přísady , které by snižovali jeho kvalitu. Je to velmi čistý materiál, avšak díky tomu je tu bohužel vyšší cena.
• Díky tomu, že zde nejsou žádné další přísady, tak je tento materiál transparentní . Barva PVA je tedy odlišná od jiných výrobců.
• Jedná se o netoxický a nejedovatý materiál .
• Je biologicky odbouratelný. Materiál je možné vyhodit do běžné kanalizace. 
• Výrobek neobsahuje žádné zdraví škodlivé chemikálie , a to ani když se materiál úplně rozpustí ve vodě. Budete-li chtít urychlit čas rozpouštění, je možné použít teplou vodu. Mnoho lidí zná tento materiál pod názvem PVOH, který se používá pro výrobu "dětského slizu" v různých zářivých barvách, takže je tento materiál šetrný i k dětem. 

Doporučené tiskové teploty: 

Tryska: 205°C (udržovací teplota max.180°C pro neužívaný extruder) 
Teplota vyhřívané podložky: 45°C 

DŮLEŽITÉ: Obecně pro všechny PVA materiály, nesmí se přehřívat, materiál degraduje! A to může vést k vytváření hrudek, které mohou ucpat trysku. Teplota v nepoužívaném extruderu by neměla být vyšší než 180°C !

Tento materiál se používá pro tisk na dvou-hlavých (Dual-Extruder) 3D tiskárnách, kdy jedna hlava vytiskne 3D model z PLA a druhá hlava vytiskne podpůrné konstrukce právě z tohoto PVA materiálu, a tyto podpůrné konstrukce se následně rozpustí ve vodě.

Balení : Role zatavena v uzavíratelném vzduchotěsném hliníkovém obalu s vloženým sušícím sáčkem. Každá role je ve vlastní kartonové krabici.

Technické parametry
Materiál: PVA
Průměr vlákna:1,75mm ± 0.05mm
Hmotnost: 0,25kg
Doporučená Aplikační teplota: 200°C
Doporučená teplota podložky: max 45°C

 

Stránky výrobce:

www.felixprinters.cz

 

Stránky o produktu:

http://www.felixprinters.com/felix-support-filament

Description:

PVA 1.75 mm, 0.25 kg, water soluble material with excellent printing properties


The long-awaited water-soluble material, so you can finally use the enormous potential of your two-head 3D printer. This new water-soluble PVA print string enables printing of very complex 3D models! A long time developed print string PVA finally has excellent printing properties, so this print string has been ready for primetime. There are many PVA printing strings, but so far none not work so well as this one.

Here are the reasons why you should buy this particular PVA print string FELIXrobotics:
Very good adhesion to the PLA, which enables reliable printing. This is the biggest problem for most other PVA strings from other manufacturers.
Better resistance to ambient humidity. Now you can get a print string in your printer for a long time, and even then you will be able to reliably print this string. Moreover, in the case of long-term storage is also included sealable aluminum bag in which the print wire always protected from moisture.
• The high viscosity of the material is very accurate printing.
Do not attach any material other additives that would reduce its quality. It's very pure material, but because there is unfortunately a higher price.
• Because there are no other additives, so this material is transparent. Color PVA is thus different from other manufacturers.
• It is non-toxic material.
It is biodegradable. The material can be disposed of in the sewer system.
• The product contains no harmful chemicals, even when the material is completely dissolved in water. If you want to speed up the time of dissolution, it is possible to use hot water. Many people are familiar with this material under the name of PVOH, which is used for production of "child slime" in various bright colors, so that this material is economical even to children.

Recommended Press temperature:

Nozzle: 205 ° C (holding temperature max.180 ° C for unused extruder)
The temperature of the heated substrate: 45 ° C

IMPORTANT: Generally for all PVA materials, do not overheat, the material degrades! And this can lead to the formation of lumps, which may clog the nozzle. The temperature in the unused extruder should not be greater than 180 ° C!

This material is used for printing on a two-hlavých (Dual-Extruder) 3D printers, when one head prints a 3D model of the PLA and the second head prints the support structure from this PVA material, these supporting structures are then dissolved in water.

Packaging: Role sealed in airtight, resealable aluminum casing with embedded desiccant bag. Each roll is in its own cardboard box.

Technical specification
Material: PVA
Fiber diameter: 1.75 mm ± 0.05 mm
Weight: 0.25kg
Recommended application temperature: 200 ° C
Recommended substrate temperature: max 45 ° C

 

Manufacturer website:

www.felixprinters.com

 

Product websites:

http://www.felixprinters.com/felix-support-filament

Cena s DPH: 1 153,13 Kč
U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 364 e-shop systém banan.cz

CADLaser.com

Ing. Miroslav RUSIŇÁK s.r.o.

IČ: 27216411
DIČ: CZ27216411

Sídlo a fakturační adresa:
Mašatova 857/3
Praha 4
PSČ 148 00

Provozovatel je plátcem DPH

 

 

Platební možnosti

Na našem e-shopu jsou následující platební možnosti:

Bankovní převod

Platby kartou následujcích institucí

čeština English