Volejte / Call: +420 731 473 877 Košík (0,00 Kč)

Multifunkční 3D tiskárna ZEUS 3D World D21101 / Multifunction 3D printer EASY 3D World D21101

Multifunkční 3D tiskárna ZEUS 3D World D21101 / Multifunction 3D printer EASY 3D World D21101

Popis:

Multifunkční 3D tiskárna ZEUS 3D World D21101

Jeden přístroj.
Dvě technologie.
Čtyři funkce!

Popis:
Konečně budete moci skenovat, tisknout, kopírovat a faxovat objekty pomocí jednoho zařízení za přijatelnou cenu.
3D tiskárna Zeus od společnosti AIO Robotics je all-in-one zařízení nabízející 4 funkce – scan, print, copy a fax. Ke skenování postačí vložit objekt, zmáčknout tlačítko a po krátké chvilce je připraven 3D model k vytisknutí nebo třeba k zaslání někomu na druhém konci zeměkoule. 3D faxování pomocí Zeus tiskárny vytváří nový komunikační kanál pro všechny! Designéři a inženýři mohou rychle komunikovat s výrobci a zákazníky, a přátelé i rodiny se mohou spojit po celém světě pouhým stisknutím tlačítka. Plně automatizovaná tiskárna funguje jako samostatné zařízení vhodné pro profesionální použití, pro které není potřebné připojení s PC. Má zabudovaný svůj vlastní vysokorychlostní procesor s taktem 1,7 GHz a je schopna se sama připojit k internetu. Rám tiskárny Zeus je vyroben z oceli s bílým práškovým nástřikem a černými eloxovanými bočními panely. Spolu se 7" dotykovým displejem dostává tiskárna příjemný vzhled vhodný do jakéhokoliv prostředí.

Specifikace 3d tiskárny ZEUS:

 • Technologie – Fused Filament Fabrication (FFF, také FDM) 
 • Tiskový materiál – PLA 1,75mm
 • Celkové rozměry – 54,9×37,7×38,8 cm
 • Váha – 21 kg
 • Prostor k tisku – 20,4×15,3×14,5 cm
 • Max. velikost skenovaného objektu – 22,9×12,7 cm
 • Rozlišení – 80 µm tisk, 125 µm scan
 • Podporované soubory pro tisk – .STL, .AIO
 • Předinstalovaý software – Zeus OS
 • Operační systémy – Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS
 • Připojení – USB, Wi-Fi, Thumb Drive, Ethernet
 • Klíčovými prvky pro bezpečnost jsou celokovová konstrukce, žáruvzdorný materiál a duální chlazení. Struktura zařízení a 100% kompatibilita skeneru a tiskárny výrazně zvyšuje kvalitu tisku s vyrušením de¬formací.
 • První “all in one” 3D tiskárna na světě
 • Skenování – tisk – kopírování – fax
 • Vytvořte si 3D model pouhým stisknutím tlačítka!
 • V jednoduchosti je krása. Pplně automatizovaná „all in one“ 3D tiskárna, kterou lze snadno ovládat dotykem prstu.
 • Vlastní vysokorychlostní procesor. Žádné externí PC není nutné! Samostatné zařízení, provádějící všechny funkce, včetně vytvoření modelu. 
 • Předinstalovaný ZEUS OS software spravuje skenování, zpracuje vaše data a převede je do modelu připravenému k tisku v nejvyšší kvalitě! 
 • Celokovové provedení, duální mechanismus chlazení, inteligentní automatické snímání jsou klíčové prvky, které staví ZEUS na samotnou špičku. 


Jak probíhá skenování?
Do boxu postavíte předmět, tiskárna jej oskenuje a vyrobí kopii, nebo uloží sken do některého z 3D formátů. Případně odfaxuje oskenovaný model do jiné ZEUS tiskárny na druhé straně světa, a ta ho vytiskne.

Produktová videa: 

 

Description:

Multifunction 3D printer EASY 3D World D21101


One device.
Two technologies.
Four features!


Description:
Finally, you can scan, print, copy and fax facilities using a single device at an affordable price.
3D printer from Zeus AIO Robotics is an all-in-one device offering 4 functions - scan, print, copy and fax. To scan sufficient to insert an object, press the button and after a short while the 3D model is ready to be printed or need to send someone on the other end of the globe. 3D faxing using Zeus printer creates a new communication channel for all! Designers and engineers can quickly communicate with manufacturers and customers, and friends and families can come together around the world at the touch of a button. Fully automated printer functions as a standalone device suitable for professional use, for which it is not necessary to connect a PC. It has built its own high-speed processor with 1.7 GHz and is able to connect itself to the Internet. Zeus printer frame is made of steel with a white powder coated black anodised side panels. Along with 7 "touchscreen receives a printer-friendly design, which fits into any environment.

 

3d printer specifications ZEUS:

 • of Technology - Fused Filament Fabrication (FFF also FDM)
 • of print material - PLA 1.75 mm
 • Total dimensions - 54.9 × 37.7 × 38.8 cm
 • by Weight - 21 kg
 • Space for printing - 20.4 × 15.3 × 14.5 cm
 • by Max. the size of the scanned object - 22.9 x 12.7 cm
 • of Resolution - 80 micron print, scan 125 microns
 • Supported files for printing - .stl, .AIO
 • Předinstalovaý of software - Zeus OS
 • Operating systems - Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS
 • Connection - USB, Wi-Fi, Thumb Drive, Ethernet
 • Key elements for the security of the all-metal construction, refractory materials and dual cooling. The structure of the facility and 100% compatible scanner and printer significantly improves print quality with de¬formací distraction.
 • The first "all in one" 3D printer in the world
 • Scanning - Printing - Copy - fax
 • Create a 3D model at the touch of a button!
 • of Beauty in simplicity. PPLn automated "all in one" 3D printer, which can be easily operated by touching them.
 • Own a high-speed processor. No external PC is not necessary! Stand-alone device, performing all the functions, including the creation of a model.
 • ZEUS OS preinstalled software manages the scanning process your data and converts them into a model ready for printing in the highest quality!
 • on-metal version, dual mechanism of cooling, intelligent automatic shooting are the key elements that build ZEUS on the cutting edge.

How is scanning?

To build the object box, the printer scans the pages and produces copy, scan or saved in any of the 3D formats. Alternatively, faxes your scanned model to another ZEUS printer on the other side of the world, and that it prints.


Product videos:

Cena s DPH: 89 746,00 Kč
U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 364 e-shop systém banan.cz

CADLaser.com

Ing. Miroslav RUSIŇÁK s.r.o.

IČ: 27216411
DIČ: CZ27216411

Sídlo a fakturační adresa:
Mašatova 857/3
Praha 4
PSČ 148 00

Provozovatel je plátcem DPH

 

 

Platební možnosti

Na našem e-shopu jsou následující platební možnosti:

Bankovní převod

Platby kartou následujcích institucí

čeština English