Volejte / Call: +420 731 473 877 Košík (0,00 Kč)

3D tiskárna UP! BOX / 3D Printer UP! BOX

3D tiskárna UP! BOX / 3D Printer UP! BOX

Popis:

3D tiskárna UP! BOX

Představujeme nejpokročilejší 3D tiskárnu UP: UP BOX. Představte si 3D tiskárnu, která umí bez problémů vytisknout třeba funkční prototyp sedla jizního kola z ABS plastu. Nebo model domu v pořádném měřítku. Nebo cokoli jiného, co se do malé tiskárny nevejde. UP BOX má opravdu veliký tiskový prostor a umí jej naplno využít. A ani nepotřebujete žádné znalosti oblasti 3D tisku - vše je jednoduché a automatické. A v neposlední řadě tiskárna opravdu dobře vypadá a neudělá ostudu na žádném stole. 
Uzavřená tisková komora
Uzavřená kontrukce má v tomto případě celou řadu výhod. Chrání vnitřek tiskárny před prachem a třeba domácími zvířaty. Při otevření krytu se tisk automaticky pozastaví, provoz je tedy absolutně bezpečný. A především umožňuje bezproblémový tisk rozměrných modelů z ABS.
Rychlost tisku
UP BOX umí tisknout velmi rychle, stačí v ovládacím programu zvolit rychlost rychlost tisku "Turbo" a ostatní tiskárny nechá daleko za zády. Nebo naopak zvolte sílu vrstvy 0,1 mm, rychlost tisku nastavte na "Jemně" a pozorujte, jak tiskárna obezřetně tiskne model v maximálním možném detailu. Na výběr jsou 4 rychlosti, o zbytek se postará automaticky náš software.
HEPA filtr
Součástí systému vnitřní recirkulace vzduchu je HEPA filtr, který nepřetžitě odstraňuje výpary, které se během tisku mohou vytvářet. Zároveň udržuje dokonale čistý vnitřek tiskárny bez prachu - to je důležité i pro dlouhou životnost pojezdových tyčí.
Spolehlivý tisk rozměrných modelů
Díky uzavřené tiskové komoře s vnitřní cirkulací vzduchu můžete spolehlivě vytisknout i rozměrné díly. Rovnoměrná distribuce tepla efektivně zabraňuje nežádoucímu kroucení během chladnutí modelů z materiálu ABS i tam, kde mnohé tiskárny nepochodí.
Snadné uvedení do provozu
Tiskárnu vyndáte z krabice, spustíte automatickou kalibraci a můžete tisknout. Zprovoznění tiskárny, včetně instalace tiskového progamu (WIndows a OS X), trvá přibližně 15 minut. A vše potřebné naleznete samozřejmě v balení, včetně tiskového materiálu.
Tisková podložka
Speciální tisková podložka, vyhřívaná na 100 °C, zabezpečuje pevné a spolehlivé uchycení modelu bez použití lepidla nebo jiných neohrabaných metod. Můžete ji z tiskárny jednoduše vycvaknout, připevnit náhradní a ihned pokračovat v tisku. Tiskové podložky mají téměř neomezenou životnost a v balení nleznete hned tři.

OBSAH BALENÍ:
tiskárna UP BOX
cívka ABS plastu 500 g, volitelná barva
nářadí pro odstranění tiskové podpory
ochranné rukavice
klíč na výměnu trysky, náhradní tryska, špachtle, ochrané rukavice, tři perforované podložky
návod v češtině
napájecí zdroj a USB kabel pro připojení k počítači

SPECIFIKACE:
síla vrstvy 0,1 - 0,4 mm
vyhřívaná tisková podložka (100 °C)
uzavřená tisková komora
tiskový prostor 255 x 205 x 205 mm
tryska 0,4 mm
tisk z ABS a PLA
automaticky generovaná podpora
automatická kalibrace
software pro Windows a Mac

Description:

3D Printer UP! BOX

Introducing the most advanced 3D printer UP: UP BOX. Imagine a 3D printer that can print without problems need a functional prototype saddles southern wheel ABS plastic. Or model of the house in proper scale. Or anything else that will fit into a small printer. UP BOX has a really large print area and can take full advantage of it. And do not even need any knowledge of the field of 3D printing - everything is simple and automatic. Finally, the printer looks really good and makes disgrace to any table.
Closed press chamber
Closed constructions in this example has many advantages. Protects against dust inside the printer and the necessary domestic animals. When you open the cover printing automatically suspended operation is therefore totally safe. And above all, enables trouble-free printing of large models of ABS.
print speed
UP BOX can print very quickly, just in software choose the speed printing speed "Turbo" and other printers left far behind him. Or vice versa, select layer thickness 0.1 mm, print speed set to "fine" and see how the printer prints carefully model the fullest detail. Choose from 4 speed of the rest is done automatically by our software.
HEPA filter
The system includes an internal air recirculation is a HEPA filter that removes nepřetžitě vapors during printing can produce. While maintaining a perfectly clean and free from dust inside the printer - this is important for longevity traversing rods.
Reliable printing of large models
Thanks closed press chamber with forced air can reliably print and bulky parts. Uniform distribution of heat effectively prevents undesirable twisting during cooling models from ABS and where many printers nepochodí.
Easy commissioning
Removing the printer from its box, you run the automatic calibration and print. Making a printer, including the installation of the printer progamme (Windows and OS X), it takes approximately 15 minutes. And of course, everything you need is in the package, including print material.
Press mat
Special print plate, heated to 100 ° C, ensures a firm and reliable attachment of the model without the use of glue or other cumbersome methods. You can easily vycvaknout from the printer, attach a replacement immediately and continue printing. Press pads have an almost unlimited lifetime and packaging nleznete just three.

PACKAGE CONTENTS:
Printer UP BOX
ABS plastic spool 500 g, optional color
Tool for removing printing support
safety gloves
Key to the replacement nozzles, nozzle replacement, knives, protective gloves, three perforated pads
Instructions in English
power supply and USB cable for PC connection

SPECIFICATIONS:
layer thickness 0.1 to 0.4 mm
heated press washer (100 ° C)
closed press chamber
print area of ​​255 x 205 x 205 mm
nozzle 0.4 mm
printing of ABS and PLA
automatically generated support
automatic calibration
software for Windows and Mac

Cena s DPH: 65 450,00 Kč
U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 364 e-shop systém banan.cz

CADLaser.com

Ing. Miroslav RUSIŇÁK s.r.o.

IČ: 27216411
DIČ: CZ27216411

Sídlo a fakturační adresa:
Mašatova 857/3
Praha 4
PSČ 148 00

Provozovatel je plátcem DPH

 

 

Platební možnosti

Na našem e-shopu jsou následující platební možnosti:

Bankovní převod

Platby kartou následujcích institucí

čeština English